Cenník – Ostatné ceny

cenník platný od 11.11.2014
info o zverejňovaní diela(fotografií) na stránke

Cestovné náklady sú vo výške 0,25EUR/km. Cesta sa ráta obojsmerne. Klient hradí aj prípadné parkovné náklady.

 

[go_pricing id=”other_2″]
[go_pricing id=”other_4″]