fotografie

výber

Ako je to s výberom fotiek


Mnohí z Vás sa ma pýtajú, akým spôsobom sa vyberajú finálne foto, skúsim to tu zhrnúť.

čítať dalej»

Zverejňovanie fotiek na webe

Fotografia v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“) považuje za dielo, ak spĺňa pojmové znaky diela a ide o literárne, umelecké dielo, alebo vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora (fotografa) a je vyjadrená v podobe vnímateľnej zmyslami.

čítať dalej»
Stránka 1 z 11