Ako autor vašich fotografií mám právo na zverejnenie fotografií, ale rešpektujem Vás a Vaše súkromie. Ak nesúhlasíte s uverejnením fotografií na mojich stránkach, treba ma vopred upozorniť, následne vypracujem zmluvu, na základe ktorej mi bude zakázané akékoľvek zverejňovanie Vaších fotografií.

 

Fotografia v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“) považuje za dielo, ak spĺňa pojmové znaky diela a ide o literárne, umelecké dielo, alebo vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora (fotografa) a je vyjadrená v podobe vnímateľnej zmyslami.

 

Autorom fotografií je teda i naďalej fotograf, preto je akékoľvek použitie fotografií proti autorskému právu. Výnimkou sú fotografie, kde si klient zakúpil autorské právo formou licenčnej zmluvy s možnosťou komerčného použitia.

Nechcem mať fotografie zverejnené na internete, čo mám preto spraviť?

Ako autor vašich fotografií mám právo na zverejnenie fotografií, ale rešpektujem Vás a Vaše súkromieAk nesúhlasíte s uverejnením fotografií na mojich stránkach, treba ma vopred upozorniť.

Moje foto sú na stránke, ale nechcem ich tam. Ako mám postupovať ďalej?

Ak ste mi to vopred neoznámili, že si neželáte zverejňovať fotografie, je možné kontaktným formulárom požiadať o odstránenie fotiek z portfólia. Do 24 hodín spracujem požiadavku.

Vyžaduje použitie fotografie súhlas autora?

Akékoľvek fotografické dielo vyjadrené v zmyslami vnímateľnej podobe, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, je predmetom autorského práva a autorský zákon mu poskytuje ochranu. Medzi majetkové práva autora patrí aj právo udeliť súhlas na použitie diela a okrem výnimočných prípadov, ktoré ustanovuje zákon (tzv. zákonné licencie), každý, kto chce fotku použiť, musí si vyžiadať vopred súhlas od autora.