fotografkra bratislava

Fotenie v topánkach?!
20. septembra 2017
Informácie
Asi sa pýtate, prečo venujem jeden celý článok foteniu v topánkach. Na úvod chcem zdôrazniť, že nie vždy sú topánky pri fotení dôležité a nezohrávaju...